Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα19:30με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...