Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Εσπερίδα "ο ρόλος των κοινοτήτων στη συνοχή του Καλλικρατικού Δήμου" στο Μουζάκι
Η αποκέντρωση, ο ρόλος των πολιτικών, το ενδιαφέρον των καταναλωτών, η πρόοδος των νέων τεχνολογιών αλλά ακόμη ως ένα βαθμό και η κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, δημιουργούν ένα περιβάλλον ευνοϊκό αλλά και την ανάγκη για την προσέγγιση των προοπτικών των περιοχών τη υπαίθρου μέσω νέων...
Διαβάστε Περισσότερα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...